Sången till byn
Främling (Stranger)
Det är inte så lätt att bli fet
Min barndoms grönne dal
Ge oss år tillbaka
Men bara om min älskade väntar (Tomorrow is a long time)
Älska glömma och förlåta (The wild side of life)
Jag väntar vid min mila
Barndomsåren
Hemmahamn
Okie from Muskogee
Längtans drömda hamn
Tummen är mitt uti hand
Sunday morning coming down