Små nära ting
Hundar, ungar och hembryggt äppelvin
Ett litet rött paket
Orgeln på vinden
En liten tussilagosol
Ett årstiders band
När du vaknar finns hon inte där
Linnea
Som det en gång var
Nånstans ikväll
Ekrar i samma hjul
Den gamla spinnrocken
Trönderbrura
Den enda för mej är du